Какво е изкуствено месо и какво означава това за бъдещето на месната промишленост? – Фермерско свежо месо

Какво е изкуствено месо и какво означава това за бъдещето на месната промишленост?

Днес екипът на Фермерско Свежо се опита да събере малко допълнителна информация и да ви представи една тенденция, за която като че ли все още в България не се говори особено много. Може ли изкуственото месо да замести традиционните източници и да се превърне в алтернатива? И има ли начин този технически прогрес да бъде използван в посока не толкова на заместване на традиционното месо, а по – скоро в намиране на начин за по – ефективното му използване и преработване?

Месопреработвателната промишленост не може да отговори на нарастващото търсене поради все по-голямото използване на ресурсите и това е един от проблемите, които стоят пред нея днес. Тя трябва да намери решения на въпроси, свързани с хуманното отношение към животните, здравето и устойчивостта, а и ще трябва да изпълни всичко това в условията на конкуренция от непрекъснато появяващи се нетрадиционни месни и белтъчни продукти във все по-сложна регулаторна среда. Тези нови месни и белтъчни продукти, известни още като „изкуствено месо“, използват революционни технологии, проектирани да отговорят на проблемите, пред които е изправена конвенционалната месопромишленост, но тези изкуствени меса – ин витро култивирани или от генетично модифицирани организми, нямат реален капацитет да се конкурират с конвенционалното производство на месо в сегашната среда. Въпреки това заместителите на месо, произведени от растителни протеини и микопротеини, понастоящем са най-големите конкуренти и печелят малък процент от пазара. Възможно е преработените меса да изтласкат конвенционалното месо в премиум частта на пазара и да си осигурят дял в най – евтиния пазарен сегмент, ако конвенционалните месни продукти станат по-скъпи, а от друга страна – се подобри вкусът и гъвкавостта на преработените меса. С течение на времето технологията на  изкуствените меса като месо от генетично модифицирани организми или ин витро месата може да стане достатъчно разработена, за да могат тези продукти да навлязат на пазара, без да се съобразяват с конкуренцията между месните продукти. Това, което е важно за  конвенционалните производители на месо, е да усвоят концепции за екологично стопанство и да разработят системи за устойчиво животновъдство. Конвенционалната месна промишленост може да се възползва и от усвояването на биотехнологии като тези за клониране и генетична модификация, като ги използва,  за да се адаптира към променящата се среда и да отговори на нарастващата конкуренция на изкуствените меса. Въпреки че ще зависи отчасти от развитието на конвенционалното производство на месо, бъдещето на изкуственото месо, произведено от стволови клетки, изглежда несигурно по това време.

Важно е за всички нас да се информираме за това, което избираме в менюто си и да се стремим да избираме месо, което е екологично отгледано и произведено под контрол от фермата до клиента. България е страна, която от дълги години има традиции в животновъдния сектор и е само въпрос на използване и достъп до всички всевъзможни иновации, за да може крайният клиент (тоест ние) да купуваме фермерско свежо месо, без изкуствени добавки и ГМО.